Služby
  • Zprostředkování koupě/prodeje bytů, domů a pozemků
  • Zprostředkování koupě/prodeje nebytových prostor a administrativních areálů
  • Zprostředkování pronájmu bytových a nebytových prostor
  • Konzultace a investiční poradenství
  • Jednání s dotčenými úřady (stavební, katastrální, magistrát atd.)
  • Právní konzultace v oblasti nemovitostí
  • Daňové poradenství v oblasti nemovitostí
  • Tržní odhady

Standardní služby

prohlídka nemovitosti
doporučení kupní ceny
pořízení fotodokumentace
zařízení nemovitosti do vlastní databáze
prezentace nemovitosti (webová, tisková, internetová)
zajištění prohlídek nemovitosti se zájemci
uzavření dohody o složení blokovacího depozita kupujícím
sjednání smluvních podmínek a organizace podpisu smluvní dokumentace
příprava smluvních dokumentů (smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, návrh na vklad, smlouva o advokátní úschově atd.)
komunikace s katastrálními úřady
vypracování předávacího protokolu
asistence při předání nemovitosti a převodu médií
administrativní podpora úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

Zajištění podkladů

list vlastnictví
snímek z katastrální mapy
nabývací titul
stanovy
výpis z obchodního rejstříku